Fiabilitatea medicamentului homeopatic

În spatele fiecărui medicament Boiron, există un pacient care ne acordă încredere. Fiecare colaborator Boiron este ghidat de acest lucru. Este mândria noastră.


Medici, farmaciști, laboratoare: fiecare, la nivelul nostru, contribuim la sănătatea pacienților. Ca laborator, angajamentul nostru primordial este de a asigura un medicament homeopatic fiabil și de înaltă calitate.


În acest sens, a dispune de mijloace industriale specifice medicamentului homeopatic și a produce noi înșine ansamblul medicamentelor noastre, marchează determinarea noastră de a stăpâni procesul de fabricație în integralitatea sa.

Permanent într-o stare de spirit de îmbunătățire continuă, cei 141 de farmaciști Boiron și toate echipele de producție supraveghează în fiecare zi asigurarea calității medicamentelor noastre.

Cu rigoare și profesionalism, ei cultivă o datorie de excelență încercând sistematic să combine respectul pentru tradiție și inovația.

 

„Angajamentul nostru: a vă permite să vă bazaţi cu toată încrederea pe un medicament  homeopatic fiabil, util pentru practica dumneavoastră și sănătăţii pacienților dumneavoastră.”

Jean-Christophe Bayssat, Director general adjunct, Farmacist șef

GARANTAREA CALITĂŢII MATERIILOR PRIME

Asigurarea unei calităţi constante a substanţelor utilizate

Medicamentele noastre homeopatice sunt fabricate printr-o metodă de diluție - dinamizare, din substanțe de diferite origini. Pentru identificarea și colectarea acestor materii prime, Boiron colaborează cu profesioniști calificați, privilegiind parteneriatele regionale pentru a favoriza proximitatea. Este cazul unor veninuri colectate manual de către specialistul mondial din domeniu (în departamentul Drôme, Franța), care crește șerpi în scopuri terapeutice sau de cercetare.

Pentru recoltarea plantelor, partenerii noștri sunt auditaţi în mod regulat: locurile de recoltare și conformitatea cu caietul de sarcini Boiron. La sosirea la laborator, materiile noastre prime sunt supuse unor controale de calitate riguroase.

De exemplu, substanțele noastre vegetale sunt supuse unui control triplu:

 • Organoleptic: pentru a se asigura că lotul primit este sănătos (absența oricărei boli, a afidelor) și curat (fără elemente străine).
 • Botanic: pentru a confirma identificarea speciei.
 • Fizico - chimic: pentru a detecta prezența componentelor cerute de Farmacopee și pentru a doza componentele majore.

Granule și globule 100% "made in Boiron"

Pentru fabricarea unei granule Boiron sunt necesare 16 zile."

Pentru a controla întregul proces de fabricație, Boiron a decis să asigure producția de granule și globule, suporturi specifice pentru medicamentele homeopatice.
Pentru aceasta, am conceput, încă din 1972, un procedeu  brevetat. Aceeași competență este pusă în aplicare și pentru celelalte forme galenice pe care le producem: unguente, comprimate, picături pentru ochi etc. Datorită numărătorului de granule, tuburile Boiron, concepute special pentru medicamentele noastre, oferă pacienților:

 • ușurința utilizării
 • garanția eliberării dozei corecte.

Pentru fabricarea unei granule Boiron sunt necesare 16 zile.

STĂPÂNIREA SPECIFICITĂȚILOR UNUI MEDICAMENT UNIC

Fiind un om de știință riguros, Samuel Hahnemann – medicul aflat la originea homeopatiei – a definit cu precizie fazele fabricației. Calitatea medicamentelor homeopatice depinde şi astăzi de respectarea  acestui procedeu unic, ale cărui etape le stăpânim în totalitate.

„Să oferim profesioniștilor din domeniul sănătății la nivel mondial un medicament homeopatic fiabil: aceasta este competenţa noastră.”

Diluția homeopatică tradițională asistată de înalta tehnologie

Fiecare diluție este preparată în conformitate cu metodele tradiționale înscrise în Farmacopeea franceză din anul 1965 și încă în vigoare astăzi.
Diluţia homeopatică se efectuează în laboratoarele noastre, într-o cameră cu flux laminar, care filtrează aerul ambiental.O centrală de aer permite controlul parametrilor de presiune, temperatură și higrometrie.

Dinamizare automată: o garanție a reproductibilității

Etapă esențială în prepararea diluției homeopatice, dinamizarea se face mecanic, cu ajutorul unui  "dinamizator". Acest procedeu asigură reproductibilitatea frecvenței, a duratei și a amplitudinii sucusiunilor: 150 timp de 7 secunde. Astfel, asigurăm o dinamizare perfect identică de la o diluţie la alta.

Tripla impregnare: o inovaţie Boiron devenită referință

În anul 1961, Jean Boiron dezvoltă şi brevetează un procedeu de triplă impregnare, care asigură o impregnare omogenă a principiului activ până în centrul granulei. Inițial realizată manual, tripla impregnare este acum standardizată, pentru a asigura calitatea diferitelor etape:

 • micropulverizarea,
 • omogenizarea,
 • uscarea.

PUNEREA INOVAŢIEI ÎN SLUJBA TRADIŢIEI

Un medicament de astăzi fidel gestului tradiţional

Încă de la începuturile noastre, misiunea noastră a fost aceea de a îmbunătăți condițiile tehnice de fabricație, pentru a asigura producerea, în cantități mari, a unui medicament homeopatic reproductibil și fiabil. În fiecare zi, echipele noastre lucrează pentru a menține acest echilibru între respectarea gesturilor tradiționale și inovația tehnologică constantă. Pentru aceasta, am dezvoltat propriul nostru instrument industrial, special conceput pentru a răspunde procesului unic de fabricație a medicamentului homeopatic: dinamizare mecanică, triplă impregnare, granule și globule produse pe loc etc. Acest procedeu industrial garantează o reproductibilitate perfectă a medicamentelor noastre, prevăzute cu aceeași calitate pretutindeni în lume.

460 de salariaţi implicaţi în producerea medicamentelor noastre

Controlul calităţii: o exigenţă în fiecare moment

Aproximativ 30 000 de inspecţii pe an sunt efectuate de echipele noastre pe tot parcursul procesului de fabricaţie. În cadrul echipelor noastre, 60 de colaboratori sunt dedicaţi controlului calităţii pe tot parcursul procesului de fabricație. Dispunem de propriile noastre laboratoare specializate:

 • Laboratorul de chimie: Aproximativ 4.000 de analize pe an
 • Laboratorul de bacteriologie: Aproximativ 23 000 de inspecții pe an la materiile prime
 • Laboratorul de botanică: Mai mult de 3 000 de inspecții pe an, chiar de la recepţie, de către o echipă de farmaciști, chimiști și botaniști

Siturile de producție Boiron sunt inspectate periodic de către Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Agenţia naţională de securitate a medicamentului şi a produselor pentru sănătate) (ANSM).
 

ÎNSCRIEREA MEDICAMENTULUI HOMEOPATIC ÎN VIITOR

Ne angajăm la recunoașterea și durabilitatea homeopatiei

În 1897, este publicată pentru prima dată în Statele Unite Farmacopeea homeopatică, apoi recunoscută de către autoritățile de sănătate din SUA în 1938.
În Franța, datorită activităţii lui Jean Boiron, homeopatia intră în Farmacopeea franceză în 1965, înainte de a fi recunoscută oficial de Farmacopeea europeană, în 1995.
Încă de la începuturile noastre, misiunea noastră a fost aceea de a ne asigura că medicamentele noastre sunt recunoscute și înregistrate în numeroase țări, pentru a oferi profesioniştilor din domeniul sănătăţii cea mai largă posibilitate de a alege medicamentele.

Această dezvoltare se realizează în conformitate cu: normele farmaceutice, exigențele noastre privind calitatea și reproductibilitatea procesului de fabricație.

Conservăm mediul natural și asigurăm perenitatea speciilor 

Respectarea ecosistemelor locale și a resurselor naturale se află în centrul practicilor noastre de achiziții. Pentru suşele de origine vegetală, colaborăm cu aproximativ treizeci de experți în botanică, cu care împărtăşim aceleași obiective:

 • favorizarea perenităţii resurselor vegetale,
 • optimizarea trasabilităţii substanțelor vegetale,
 • conservarea mediului și a biotopurilor.

Boiron respectă bunele practici de recoltare a suşelor vegetale ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și are propriul caiet de sarcini pentru recoltare. Acest caiet de sarcini se aplică, de asemenea, la cultivarea speciilor care nu există în stare sălbatică (Calendula officinalis) sau speciilor amenințate de recoltare, din cauza cantităților utilizate (Valeriana officinalis).
 

„Recunoașterea medicamentului homeopatic, înfăptuită de Jean şi Henri Boiron: aceasta este moștenirea noastră. Continuarea acestei lucrări este ambiția noastră.”

 

 

 

 

O materie primă variată:

 • 53% de origine vegetală
 • 33% de origine minerală și chimică
 • 14% de origine animală

 

 

Controlul calităţii: o exigenţă în fiecare moment 

visuel bloc de droite

Aproximativ 30 000 de controale pe an sunt efectuate de echipele noastre pe tot parcursul procesului de fabricaţie