Aviz informații juridice

Site-ul www.boiron.ro (denumit în continuare „Site-ul”) vă permite accesul la informații referitoare la  Boiron (denumite în continuare „ BOIRON”), la organizarea, activitatea și produsele acestora, dar și la eventuale informații complementare care vizează știri .

RESPONSABILUL CU PUBLICAREA
SC BOIRON RO SRL ("Boiron") 

Societate comercială cu un capital de 15 080 000 RON
Sediul social: Calea Dorobanților, nr. 239, etaj 4, sector 1, BUCUREȘTI
Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/964/2000
Webmaster: webmaster@boiron.ro
Număr de telefon: +04 21 410 05 46

EDITORUL ȘI CREATORUL SITE-ULUI
MICROPOLE

Societate anonimă cu capital de 1.297.895,25 EUR
Sediul social: 4-5 Place Charles Hernu - 69100 Villeurbanne – France (Franța)
Înregistrată la RCS din Nanterre cu nr. 341.765.295

SOCIETATEA DE GĂZDUIRE A SITE-ULUI
SMILE

Societate anonimă cu capital de 570.625 EUR
Sediul social: 55, rue Raspail - 92300 Levallois Perret – France (Franța)
Tel. asistență: +33 (0)8-05-210-280
Înregistrată la RCS din Nanterre cu nr. 378.615.363
Tel.: +33 (0)1 41 40 11 00

BOIRON își rezervă dreptul de a modifica sau șterge, în orice moment, informațiile puse la dispoziție pe acest Site, astfel încât acesta să fie conform cu reglementările.

Modificările avizului juridic al Site-ului

BOIRON își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la Site și prezentul aviz juridic.
Orice modificare a prezentului aviz juridic este aplicabilă din momentul în care apare. Aceste modificări și actualizări sunt obligatorii pentru utilizator, care trebuie, prin urmare, să consulte periodic această rubrică pentru a verifica avizul juridic în vigoare.

Copyright © BOIRON 2019
Cea mai recentă actualizare: iunie 2019

Legea aplicabilă

Prezentul aviz juridic se supune legislației aplicabile în teritoriul în care este stabilit Responsabilul cu publicarea acestui Site. Orice litigiu va fi adus în fața instanțelor competente în lipsa unei soluționări amiabile.

A se vedea pagina Condiții generale de utilizare
A se vedea pagina Politica privind protecția datelor cu caracter personal